Farkas Wellmann Endre - Morfondír a folyóparton

Wellmann Morfondir boritoFarkas Wellmann Endre költészete a múlt század kilencvenes évtizedének közepétől kezdődően formálódik. Hangja, egyénisége a kezdetektől magán hordozta azt a karcos, sokszor önmagával szemben sem kíméletes (itt: kegyetlen) attitűdöt, amit nem lehet egyszerűen hozzáállásnak nevezni. Benne állás ez; akár a hagyományokat összeütköztető, újonnan kimetszett éderek szilánkos, éles határfelületeire, akár a költészet általa legjobbnak tartott, követendőnként megerősített helyeire, vagy éppen meghaladhatónak, elhanyagolhatónak ítélt peremvidékére tévedünk. Akár jelölt, akár jelöletlen, ez a lírai beszéd meg sem próbál eltekinteni az európai szellemi hagyománytól; a biztos alapzat azonban a versírás folyamatában relativizálódik, s ezeknek a töréseknek mentén szerveződik az immár áthagyományozott, fel- és megidézett, sajáttá tett újkori tapasztalat.

 

A könyv ingyenesen letölthető az alábbi linkekről:

 

epub állományban

mobi állományban