Karácsonyi Zsolt - Szabadnap

Szabadnap borito 500

Karácsonyira a korai kötetektől jellemző a maszkok, alteregók, (költő)szerepek felvétele és állandó cserélgetése, a világ- és magyar irodalmi hagyomány mozgatása, újraírása. A hagyományokhoz való kapcsolódást, az irodalmi tér és idő kiszélesítését a mitológiai utalásokon túl Arany-, Ady-, Babits-, Kosztolányi-, József Attila- vagy éppen Kafka-allúziók, motívumok versbe szövése jelzi. Költészete az összetartozások és elkülönülések, a határhelyzetek dinamikájára épül. Az állandó mozgást és mozgalmasságot az állandóság keresése dinamizálja, az ellentétek feloldása mindazonáltal elmarad. A lét és létezés, a szellemi és anyagi világ lényegének és történéseinek különbsége hol ironikus hangoltságban tűnik föl, hol a görög tragédiákhoz, a fausti világképhez, Eliot Átokföldjéhez hasonlóan a profanitás és szakralitás, a valóság és a látszat között feszülő szakadékot jelző metafizikus képekben. 

   

A könyv ingyenesen letölthető az alábbi linkekről:

epub állományban

mobi állományban