A századvégi tragikum...

 

A századvégi tragikum-vita
Price/Unit
4.000,00 HUF

up Trk Lajos borito


Önálló kötetben először kaphatja kézhez az olvasó a hazai irodalomtörténet-írásban „tragikum-vita”-ként ismert diskurzus viszonylag teljes dokumentációját. A gyűjtemény anyagának gerincét Beöthy Zsolt és Rákosi Jenő könyvei képezik. Helyet kap továbbá a kiadványban e két munka egykorú recepciója is. Szana Tamás, Palágyi Menyhért, Hegedüs István, Vadnai Károly, Váli Béla és Bodnár Zsigmond reflexiói Beöthy és Rákosi műveivel együtt rávilágítanak a XIX. század végi tragikumértelmezések irodalomtörténeti, drámaelméleti, esztétikai, filozófiai összefüggéseinek bonyolult szövevényére. A kiadványban közölt írásokat részletes jegyzetanyag kíséri. Ennek darabjai információkkal szolgálnak a tragikum kérdésének korabeli hazai és nemzetközi szakirodalmáról, rekonstruálják a vita alakulásfolyamatát és számos egyéb filológiai adalékkal segítik a polémia könnyebb megértését. A könyv elsősorban a klasszikus magyar irodalmi tanulmányaikat végző egyetemi hallgatók számára készült, de minden olyan olvasónak kínálhat izgalmakat, aki vonzódik XIX. századi tudós elődeink világához.